Psychoterapia

Współczesna medycyna dostrzega wzajemne powiązania ciała i psychiki, które stanowią nierozłączną całość. Nieprzypadkowo wyróżnia się również choroby psychosomatyczne. Psychoterapia w Łodzi jest prowadzona w oparciu o najnowsze badania naukowe i przy współpracy z lekarzami różnych specjalizacji. To umożliwia wszechstronną pomoc naszym pacjentom.

Oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w zakresie:

  • diagnostyki psychologicznej - np. wstępna ocena kliniczna autyzmu, zespołu Aspergera, ADHD;
  • diagnoza dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, testy inteligencji, diagnoza osobowości;
  • konsultacji psychologicznych;
  • terapii psychologicznej - indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej;
  • terapii uzależnień - terapia dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA - Dorosłych Dzieci Alkoholików;
  • poradnictwa - doradztwo zawodowe, porady wychowawcze na każdym etapie rozwojowym dziecka.


Konsultacja u psychoterapeuty w Łodzi nie jest formą pocieszania lub metodą na obciążenie za wszystkie kłopoty rodziców. Służy dostrzeżeniu i zrozumieniu problemu z którym zgłasza się pacjent oraz motywacji do szukania wsparcia i pomocy. Bada kontekst społeczny i indywidualny danego problemu oraz pomaga przejąć odpowiedzialność za własne wybory. Zazwyczaj dotyczy jednego lub kilku spotkań z psychologiem-psychoterapeutą. Rezultatem konsultacji jest zaproponowanie przez terapeutę odpowiedniej formy pomocy np. terapii lub skierowanie do innego specjalisty, jeśli osoba zgłaszająca się po pomoc wyraża na to zgodę i jest to wskazane. Prywatny psychoterapeuta może zasugerować nowe możliwości rozwoju osobowego i wyjścia z trudnych sytuacji. Psychoterapia w Łodzi prowadzona jest przy aktywnym współudziale pacjenta.


Małgorzata Załęcka

PSYCHOTERAPEUTKA

Ukończyłam 4-letni kompleksowy Kurs Psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu (organizowanym we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii), posiadający akredytację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kurs ten przygotował mnie do samodzielnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej w oparciu o podejście integracyjne: systemowo–ericksonowskie, z elemantami psychodynamicznymi oraz poznawczo-behawioralnymi.

Swoją wiedzę poszerzałam na różnych szkoleniach i warsztatach takich jak: „Terapia Rodzin” w Polskim Instytucie Ericksonowskim, „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w Stowarzyszeniu Niebieska Linia w Warszawie, jak również na studiach podyplomowych z zakresu Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w rozmaitych miejscach: począwszy od Fundacji Centrum Praw Kobiet oddział w Łodzi, poprzez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (udzielając wsparcia psychologicznego i interwencji kryzysowej oraz obsługując lokalne Telefony Zaufania), poprzez Specjalistyczny Dzienny Oddział Psychiatryczny ZOZ w Łodzi, rozmaite fundacje takie jak: „Subvenio” (pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami) czy Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, (wsparcie dla osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i ich rodziny) oraz cały czas przyjmując pacjentów komercyjnie w przychodniach specjalistycznych takich jak: OLMED, SALVE, FARM-MED oraz pracując 4 lata stacjonarnie jako terapeuta w Domu Samotnej Matki w Łodzi.

 


OFERUJĘ PROFESJONALNĄ POMOC PSYCHOTERAPEUTYCZNĄ W NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJACH:
- kryzysy emocjonalne (z niską odpornością na stres, z poczuciem przeciążenia, rozdrażnienia),
- kryzysy życiowe (rozstania, utraty osób bliskich, pracy, doświadczanie choroby, urazy psychiczne po traumatycznych wydarzeniach),
- poczucie bezradności / bezsilności (niskie poczucie własnej wartości, wyobcowanie)
- kryzysy rodzinne, małżeńskie / partnerskie (zdrady, zazdrość, trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków, problemy w komunikacji),
- doświadczanie PRZEMOCY W RODZINIE (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej, rówieśniczej, a także wobec osób starszych czy niepełnosprawnych)

 

W Przychodni Specjalistycznej MEDICUS A.T prowadzę konsultacje i poradnictwo terapeutyczne, psychoterapię indywidualną, psychoterapię małżeństw i par, terapię rodzin oraz wsparcie osób LGBTQ+.


Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

© 2019 by MEDICUS A.T.
projektowanie stron www