Neurologia

Układ nerwowy człowieka jest bardo skomplikowaną i do końca jeszcze nie zbadaną strukturą. Lekarz neurolog w Łodzi ma więc bardzo dużo pracy. Zajmuje się badaniem i leczeniem chorób centralnego, jak i obwodowego układu nerwowego. Wiele z tych chorób to schorzenia wrodzone, a inne nabyte. Niektóre pojawiają się dopiero u osób w podeszłym wieku. Jak choćby choroba Parkinsona czy też Alzheimera. Są i takie pojawiające się wcześniej, jak np. pląsawica Huntingtona. Niektóre problemy neurologiczne związane są ze zwyrodnieniami kręgosłupa, inne powstają na skutek wypadków komunikacyjnych lub zatruć. Wiele powikłań powstaje po udarach.

 

Do prywatnego neurologa w Łodzi zwracają się ludzie z niezdiagnozowanymi dotychczas bólami głowy, jak również z migrenami. Zajmujemy się leczeniem stwardnienia rozsianego, polineuropatii, a także niektórych nerwic.

 

W ramach szeroko pojętej opieki neurologicznej w naszej placówce zlecane są badania w gabinecie lekarskim polegające na wywiadzie z pacjentem, sprawdzaniu odruchów np. odruchu kolanowego, odruchu ramienno-promieniowego, odruchu skokowego, tzw. objawu Babińskiego, odruchu z mięśnia dwugłowego albo trójgłowego ramienia czy odruchu z mięśni przywodzicieli uda. Dobry neurolog sprawdza również stan skóry, a jeśli zachodzi taka konieczność, zaleca także dodatkowe badania jak: tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI), elektroencefalografia (EEG), elektromiografia (EMG) lub tomografia emisyjna (PET-CT).

Ważnym elementem leczenia neurologicznego jest rehabilitacja, której charakter ustala się po wydaniu diagnozy i monitoruje w odpowiednio długim przedziale czasu.

© 2019 by MEDICUS A.T.
projektowanie stron www