Medicus A.T. Sp. z o.o. - Przychodnia Wielospecjalistyczna - buying xanax here http://www.exlpharmacy.com/ http://generics365.com/ gs-phentermine.com


rejestracja   REJESTRACJA

PON - PT: 8:00 - 20:00


telefon(42) 640 29 77

(42) 640 29 78

+48 607 50 40 67

Stomatologia zachowawcza

Psychologia i psychoterapia

Laryngologia

Okulistyka

Endokrynologia

Psychiatria

Stomatologia zachowawcza

Dermatologia

Neurologia

Urologia

Ginekologia i po

Seksuologia i patologia wsp

http://www.ativanwithoutprescription.com/

MEDICUS A.T. Sp. z o.o.

>>> REJESTRACJA ONLINE <<<

medicus

 

MEDICUS A.T. Sp. z o.o. rozpocz?? swoj? dzia?alno?? w 2004 roku i jest przychodni? specjalistyczn?, ?wiadcz?c? us?ugi medyczne w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wykonuje us?ugi medyczne lekarzy specjalistów w ramach procedur gotówkowych, a tak?e prowadzi dzia?alno?? profilaktyczn? oraz propaguje o?wiat? zdrowotn?.

 

W chwili obecnej zatrudniamy ponad trzydziestoosobowe grono specjalistów ?wiadcz?cych us?ugi medyczne na najwy?szym poziomie zgodne z osi?gni?ciami wspó?czesnej wiedzy i sztuki lekarskiej.

 

W zakresie profilaktyki MEDICUS A.T. Sp. z o.o. zwi?zany jest z zak?adami pracy poprzez dzia?alno?? Poradni Medycyny Pracy ?wiadcz?cej szeroki wachlarz us?ug podstawowych, specjalistycznych, a tak?e uczestnictwa w pracach komisji wypadkowych czy wizytacji stanowisk pracy.

projektowanie stron www
Ta strona u?ywa ciasteczek (cookies), dzi?ki którym witryna mo?e dzia?a? lepiej. Dowiedz si? wi?cejAkceptuj?